Allereerste Algemene Ledenvergadering via Teams

21 januari 2021 20:00


Op 15 januari 2021 is de algemene ledenvergadering van v.v. Achtmaal gehouden. Door de maatregelen in verband met het Corona virus hebben we gekozen voor een digitale ALV. We hebben deze als bestuur via Microsoft Teams gepresenteerd. Al met al kunnen we zeggen dat dit een succes was. Het verslag van de kascommissie is te vinden onder deze link. De notulen van de ALV kunnen opgevraagd worden via het bestuur.

Bron: Bestuur v.v. Achtmaal
Delen

VV ACHTMAAL IN DE MEDIA