Cookie beleid VV Achtmaal

De website van VV Achtmaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sanctiebeleid VV Achtmaal

Normen, waarden & sanctiebeleid VV Achtmaal

VV Achtmaal is een voetbalvereniging die normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Zo gaan wij bij VV Achtmaal met respect met elkaar om. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door de maatschappij en dat willen we zo houden. Helaas kan het voorkomen dat leden de algemeen geldende normen en waarden niet naleven. Om op een prettige manier met elkaar om te blijven gaan heeft het bestuur een sanctiebeleid opgesteld waarbij de verschillende sancties bij ongewenst gedrag staan beschreven.

Het bestuur is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en verzorgers over het bijbrengen van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende rol in te leveren, maar wel binnen redelijke grenzen van inzet. Kaderleden worden daarin maximaal ondersteund door het bestuur. Ook wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een lid zich daar niet aan houdt. Met nieuwe leden wordt apart gesproken over ons beleid en ze dienen op het aanmeldingsformulier ervoor te tekenen dat ze hiervan kennis hebben genomen en hiermee akkoord gaan.

Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

Sancties: welke soorten sancties zijn er?

Met ingang van het seizoen 2018/2019 gaat VV Achtmaal sancties toepassen bij wangedrag. Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die onder de vlag van de vereniging, dan wel eindverantwoordelijkheid van het bestuur plaatsvinden op de eigen sportaccommodatie of elders. Alle overtredingen worden door het bestuur bijgehouden in een register. De sancties zijn vergelijkbaar met wat er ook in een wedstrijd kan gebeuren.

Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden:

Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij de eerstvolgende keer een zwaardere sanctiemaatregel wordt toegepast.

Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden/trainingen/nevenactiviteiten.

Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten.

Een uitsluiting en/of verwijdering betekent directe uitsluiting van alle activiteiten voor een langere periode, al dan niet gekoppeld aan een verbod om op het sportcomplex te mogen komen.

Een royement betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. In de statuten van de vereniging staat een dergelijke maatregel beschreven als royement.

Wanneer kan men welke sanctie verwachten? Na onderzoek en overleg wordt door het bestuur een passende sanctie opgelegd. Let wel: onderstaande sanctiebepalingen zijn indicatief. Het bestuur besluit hier per geval over

De meest voorkomende gevallen zijn:

Drugs ---> uitsluiting en/of verwijdering. Het gaat om het in bezit hebben, gebruiken, verkopen, onder invloed zijn, stimuleren van gebruik door anderen van zowel soft- als harddrugs. Daarnaast kan eventueel de politie worden ingeschakeld.

Diefstal ---> Minimaal uitsluiting en/of verwijdering en afhankelijk van de aard en toedracht royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het wegnemen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).

Vandalisme en vernieling ---> Afhankelijk van de omstandigheden, aard en toedracht een uitsluiting en/of verwijdering. Bij ernstige overtreding royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook dat van iemand anders is. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).

Gebruik van fysiek geweld ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, gasten, scheidsrechters.

Ongeoorloofd gebruik van alcohol ---> Het betreft in ieder geval de regels en wetten die van toepassing zijn in de horeca. Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot ongewenst gedrag. Het kantinepersoneel dient erop toe te zien dat de regels nageleefd en gehandhaafd worden.

Niet respectvol behandelen ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het is het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect (schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te hebben (teamgenoten, kader, bestuur, publiek, tegenstanders, scheidsrechters).

Niet op komen dagen en/of niet zoeken van vervanging bij een scheidsrechters dienst ---> afhankelijk van omstandigheden minimaal een uitsluiting van 1 wedstrijd.

Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.

Natuurlijk is het bestuur te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan.

 

Bestuur VV Achtmaal

Delen

VV ACHTMAAL IN DE MEDIA